Privacy verklaring

Hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan

  1. Inleiding
  2. Bedrijf omschrijving
  3. Doel gegevens
  4. Ontvangers
  5. Opslagperiode
  6. Beveiliging

1.     Inleiding

Hierin leest u waarom wij uw persoonsgegevens hebben, hoe wij deze verwerken en hoe wij ermee om gaan.

2.     Bedrijf omschrijving

dc logistics services is een bedrijf voor koerier- en magazijnwerkzaamheden. De contact persoon is dhr. G. da Costa. Wij zijn gevestigd te Pijnacker. Ons KVK-nummer: 54212197.

Wij zijn een klein koeriersbedrijf dat in opdracht uw spullen bij u (de opdrachtgever) ophaalt en op het bijgeleverde afleveradres aflevert.

3.     Doel gegevens

Uw gegevens zijn puur voor het uitvoeren van de werkzaamheden – het ophalen / afleveren van uw bestelde spullen. Tevens worden deze gebruikt voor de bijbehorende administratie.

4.     Ontvangers

Uw gegevens gaan per post terug, of we brengen ze zelf terug naar u (de opdrachtgever).

5.     Opslag periode

Voor de goede orde – als u (de opdrachtgever) nog vragen en/of opmerkingen heeft – bewaren wij uw gegevens voor hooguit 3 maanden.

6.     Beveiliging

Uw gegevens liggen bij ons opp kantoor in een afgesloten kast. Wanneer de opslag periode is verstreken worden uw gegevens vernietigd.